ניירות ערך

ניירות ערך, הכוללים מניות, איגרות חוב, כתבי אופציה, וניירות ערך מסחריים, מייצגים אסטרטגיות השקעה שברוב המקרים נושאות ערך כספי. הם יכולים להיות מונפקים על ידי ישויות כמו חברות או אגודות שיתופיות, וכן ממשלות. בדרך כלל, אלו נסחרים בשווקים מוסדרים כמו הבורסה, שבה מתרחשים מפגשים בין קונים למוכרים על מנת לקיים עסקאות בניירות ערך, סחורות, ומטבעות זרים, בין היתר. כיום, הרוב המכריע של העסקאות מתקיים בתוך המסגרת הבורסאית, אך ישנם גם מקרים של עסקאות חוץ-בורסאיות, שבדרך כלל מבוצעות על ידי משקיעים מוסדיים. עסקאות אלו נערכות על ידי חברי הבורסה, ומחירי הניירות ערך הנסחרים משתנים באופן רציף, בהתאם לשינויים בהיצע וביקוש.

5/5

שריינו מקום בקורס הבא!

חייגו עכשיו 09-766-1070

או השאירו פרטים, ונחזור בהקדם!