מה עושים כשחברה מתפרקת?

מכיוון שעסק נולד על פי חוק, הוא לא יכול "למות" מעצמו, ולכן, יש לסיים את דרכו בעולם הזה גם כן בדרכים הקבועות בחוק החברות. הליך הפירוק המכונה גם בטעות הנפוצה "פשיטת רגל", מוגדר כשיטה בה נעצרים ענייני העסק כך שהנאמן יכול להיות אחראי על כל ההתחייבויות והנכסים.

כיצד מתבצע הפירוק בפועל? הרי שלפניכם השלבים המרכזיים.

קבלת ההחלטה על פירוק החברה

הליך הפירוק ייפתח ביום שבו אומצה על ידי בעלי המניות ההחלטה על פירוק החברה. כאשר הכנסת חברה להליך הפירוק מתרחשת כתוצאה מהחלטת בעלי המניות (פירוק מרצון), מועד תחילת הפירוק יהיה בתאריך המצוין בהחלטת הדירקטוריון. בעלי המניות צריכים לציין בהחלטתם מי יהיה האדם שישמש כנאמן.

הנאמנים יפרקו את ענייני החברה, יגבו חובות מחייבים, ימלאו התחייבויות ויהפכו את נכסי החברה לנכסים נזילים.

הצד המשפטי בהליך פירוק חברה

עורך דין מומחה לפירוק חברות יעניק ייעוץ משפטי בנוגע להליכי הפירוק, יגיש אתבקשת הפירוק לרשם החברות וילווה את החברה בתביעות של נושים, של העובדים ושותפים בחברה במקרה וישנן מחלוקות.

ברוב המקרים, עורך הדין הוא הראשון שאליו פונים בעלי החברה שהחליטו על פירוקה היות והוא מכיר את כל התהליך על בוריו, לא רק מנקודת מבט משפטית, אלא גם חשבונאית ומנהלתית.

אחת הפעולות האחרונות בתהליך הפירוק הינה פנייה לרשם החברות להסרת החברה מפנקסי רשם החברות. ההסרה מתרחשת עם פרסום המידע על מחיקה מהרישום.

הצד החשבונאי בהליכי הפירוק

רואי החשבון סוגרים פנקסי חשבונאות ומכינים דוחות בנוגע למלאי של נכסי החברה.

נכסים והתחייבויות יוערכו במחירי מכירה הניתנים למימוש נטו, לא גבוהים ממחירי הרכישה או מעלויות הייצור, בניכוי מחיקות פחת שנצברו, וכן מחיקות ירידת ערך.

כמו כן, על החברה להקים עתודה להוצאות והפסדים נוספים שצפויים כתוצאה מהפסקה או מחוסר יכולת להמשיך בפעילותה.

תחילת ביצוע הפירוק במהלך שנת המס אינה מביאה לסיום שנת המס, לכן חלה חובת הגשת ההצהרה השנתית למס הכנסה והסדרת התחייבויות המס.

במהלך תקופת הפירוק, החברה מחויבת לנהל פנקסים חשבונות ולהכין דוחות כספיים, לרבות דוחות ליום סיום שנת המס.

מלבד ההתחייבויות הנובעות מתהליך הנהלת חשבונות שוטפת, רואי החשבון לוקחים חלק בתהליך הערכת שווי הנכסים המוצעים למכירה, ועוקבים אחר אירועים הנוגעים למכירת הנכסים ומכירת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים.

ענייני מס

מכיוון שבחלק מהמקרים נכסי החברה המפורקת אינם מכסים את כל החובות, חשוב מאוד לשמור על חשבונות החייבים כראוי.

בפועל זה קורה לעיתים קרובות מאוד, כי לחברה יש התחייבויות גדולות לבעלי המניות (הלוואות, התחייבויות מסחריות), שלא ניתן לפרוע באמצעות מימוש הנכסים שבבעלות החברה.

החברה יכולה לנהל משא ומתן עם בעלי המניות על פדיון חלק או כל ההתחייבויות הללו, מה שמביא ליצירת הכנסות חייבות במס.

אם במהלך השנים שקדמו ליום פתיחת הפירוק, החברה לא צברה הפסדים הניתנים לניכוי מהכנסה אפשרית הנובעת מפדיון חבות, תחול חובת תשלום מס הכנסה.

עם סגירת חשבונות ליום סיום תהליך הפירוק מסתיימת שנת הכספים.

במהלך 3 חודשים על הנאמנים להגיש הצהרת מס שנתית ולהסדיר את כל ההתחייבויות של החברה למס הכנסה.

יש למלא את שתי ההתחייבויות הללו בשיתוף פעולה עם רואי חשבון ויועצי מס.

ביום האחרון לקיומה של החברה, מחויבים הנאמנים להודיע ​​לרשויות המס במסמך כתוב על המיקום בו יאוחסנו פנקסי חשבונאות ותיעוד הנוגע לספרים אלה.

הנאמנים מחויבים להודיע ​​לרשויות המס על פירוק החברה לאחר הסרת החברה מרשם החברות.

יש לצרף למסמך זה העתק של דוח הפירוק. אותו מסמך מוגש לביטוח לאומי ולבנקים שבהם החברה החזיקה חשבונות. על מנת להימנע מטעויות, יש להכין מסמכים כאלה על ידי יועצי מס.

קורסים רלוונטי:

5/5

שריינו מקום בקורס הבא!

חייגו עכשיו 09-766-1070

או השאירו פרטים, ונחזור בהקדם!