מושגים מקצועיים

הלנת שכר

הלנת שכר מתייחסת לתהליך של ניכוי חלק משכר או משכורתו של העובד לצורך מילוי התחייבויות

קרא עוד »

הגנת שכר

הגנת השכר מתייחסת לאמצעים ולתקנות הקיימים לשמירה על זכויות ואינטרסים של עובדים בנוגע לשכרם. זה

קרא עוד »

וורד

וורד (Microsoft Word) הוא תוכנת עיבוד תמלילים מתקדמת המאפשרת יצירה, עריכה, פורמט ושיתוף מסמכים טקסטואליים.

קרא עוד »

תוכנת שכר

מערכת חישוב שכר היא כלי מידע דיגיטלי המיועד לקביעת משכורות בהתאם לקריטריונים שהוגדרו מראש. המערכת

קרא עוד »

OFFICE

Microsoft Office הוא סוויטת תוכנות משרדיות שפותחה על ידי מיקרוסופט, שהושקה לראשונה ב-1993. מאז השקתה,

קרא עוד »

אקסל

Microsoft Excel היא תוכנה ליצירת גיליונות אלקטרוניים, שפותחה ומופצת על ידי מיקרוסופט וכוללת כלי חישוב,

קרא עוד »

SOX

SOX מתייחס לחוק Sarbanes-Oxley, נוסחה חוקתית בארצות הברית משנת 2002 שנועדה להגיב לסדרה של פרשיות

קרא עוד »

IFRS

תקן הדיווח הכספי הבינלאומי (IFRS), הוא קבוצה של נהלים חשבונאיים המפותחים על ידי הארגון הבינלאומי

קרא עוד »

תמחיר תקן

תמחיר תקן מוגדר בתחילת תקופת החשבון כהערכת העלות המתוכננת לרכישת חומרי גלם, תוך חישוב של

קרא עוד »

תמחיר ישיר

תמחיר היא שיטה חשבונאית וניהולית שמטרתה לתמוך בארגונים במעקב, דיווח, ואנליזה של עלויות הקשורות לתהליכי

קרא עוד »

שיטות שכר

שלושה סוגים עיקריים של תשלום שכר כוללים: משכורת חודשית – תשלום קבוע בכל חודש, עשוי

קרא עוד »

שכר עידוד

שכר עידוד או פרמיה הוא תשלום נוסף המוענק לעובדים שהניבו תוצאות עבודה שעולות על היעדים

קרא עוד »

פירמה

פירמה מוגדרת כארגון עסקי המנוהל לצורך השגת רווח, ויכולה להתבטא במספר צורות כמו תאגיד, חברה

קרא עוד »

ריבית ריאלית

הריבית הריאלית מתקבלת על ידי התאמת הריבית הנומינלית לשינויים באינפלציה או במדד אחר שנקבע מראש.

קרא עוד »

ניירות ערך

ניירות ערך, הכוללים מניות, איגרות חוב, כתבי אופציה, וניירות ערך מסחריים, מייצגים אסטרטגיות השקעה שברוב

קרא עוד »

רווח גולמי

בלשון החשבונאית, רווח גולמי מתייחס להפרש בין ההכנסות ממכירות לעלות המוצרים שנמכרו. עם זאת, זהו

קרא עוד »

אתיקה

מקצועות כמו רפואה, משפטים, וראיית חשבון דורשים פעולה לפי כללים אתיים מסוימים. למשל, עורכי דין

קרא עוד »

הליכי שומה

בישראל, רשות המיסים אחראית על איסוף המיסים, והתוקפים בתפקיד זה נקראים "פקידי שומה". במסגרת תהליך

קרא עוד »

מאזן בוחן

בתחום הנהלת החשבונות, מאזן בוחן הוא דוח שמסכם את יתרות כל חשבונות הספרים באמצעות רישום

קרא עוד »

מימון

מימון כולל את כלל התהליכים בהם פועלים פרטים וארגונים כדי לנהל את הון הכספי שברשותם

קרא עוד »

קרן פנסיה

קרן פנסיה היא תוכנית ביטוח פנסיוני המספקת לעובדים ועצמאיים פנסיה חודשית לאחר פרישה, תגמולים במקרה

קרא עוד »

דיני עבודה

משפט העבודה מתמקד בהגדרה והסדרת יחסי עובד-מעביד, כולל הכרה בקשר העבודתי, יחסים חוזיים, חובות וזכויות

קרא עוד »

משגור

מכירת קונסיגנציה, הידועה גם כמכירת משגור או מכר מותנה, היא שיטה פופולרית בעולם הקמעונאות. במסגרת

קרא עוד »

מסד נתונים

מסד נתונים, או בקיצור DB, הוא כלי דיגיטלי לאחסון, חיפוש, ועיבוד נתונים בצורה מסודרת במחשב.

קרא עוד »

אוליגופול

אוליגופול, המגיע מהמילה היוונית שמשמעותה "מעטים למכור", הוא סוג של מבנה שוק בו מספר קטן

קרא עוד »

קרטל

קרטל הוא הסכם בין חברות מתחרות בתחום עסקי מסוים, שמטרתו לקבוע מחירים, לחלק שווקים או

קרא עוד »

טופס 101

טופס 101 הוא טופס רשמי בישראל המשמש לדיווח על פרטי העובד וההכנסה שלו למעסיק ולרשות

קרא עוד »

מאזן תשלומים

מאזן התשלומים הוא מושג בתחום המקרו-כלכלה המתייחס לסכום היתרות והחובות של מדינה בעסקאות בינלאומיות במטבע

קרא עוד »

בנק מרכזי

הבנק המרכזי משחק תפקיד קריטי בכלכלה המבוססת על אשראי, כאשר לו הזכות הבלעדית ליצירת אשראי

קרא עוד »

מאקרו כלכלה

מאקרו-כלכלה היא תחום בכלכלה המתמקד בניתוח המשק הכלכלי ברמתו הכוללת, בניגוד לחקר יחידות ספציפיות כמו

קרא עוד »

מיקרו כלכלה

מיקרו-כלכלה היא תחום בכלכלה העוסק בחקר ההתנהגות הכלכלית של יחידות קטנות, כגון אנשים, משפחות, ועסקים,

קרא עוד »

חשבשבת

חשבשבת היא תוכנת הנהלת חשבונות המשמשת את מנהל החשבונות בעבודתו השוטפת הכוללת: פקודות יומן,כרטסות ומאזן

קרא עוד »